logo

Едукативни игри

На оваа страна има линкови за едукативни игри кои можете да ги користите во наставата. Игрите се претежно за ученици од прво до трето одделение но има по нешто и за поголемите.